Obdelava osebnih podatkov

V procesu našega sodelovanja ste nam zaupali določene osebne podatke.
Z osebnimi podatki ravnamo z največjo skrbnostjo, upoštevamo veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obdelave.
 
Upravljavec osebnih podatkov: Diagnostični center Bled d.o.o. in družbe v njegovi skupini (povezane družbe) ali za to pooblaščene družbe.
Natančni podatki: Diagnostični center Bled d.o.o., Pod skalo 4, 4260 Bled, Slovenija. Matična številka 5690366. ID za DDV SI 41736354. Osnovna dejavnost: Q 86.100 bolnišnična zdravstvena dejavnost.
 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Janita Tepina, janita.tepina@dc-bled.si.
Na pooblaščeno osebo lahko kadarkoli naslovite vprašanja in zahteve v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.
 
Varstvo osebnih podatkov: Osebne podatke obdelujemo in varujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 2016/679 in Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07.
 
Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava osebnih podatkov pomeni njihovo hranjenje, spreminjanje in uporabo za vzpostavitev kontakta, s tem, da sami privolite, s katero obdelavo se strinjate (pogodbeni odnos – npr. naročilo naših storitev, hranjenje, obveščanje, neposredno trženje).
Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov je v zagotavljanju kakovostne storitve, po kateri ste povpraševali. Osebne podatke lahko uporabimo, v kolikor v to privolite, tudi za obveščanje, pošiljanje ponudb, popustov, akcij, oglasov in vabil ter za anketiranje, in sicer po klasični pošti, elektronski pošti in po telefonu.
 
Kategorije posameznikov, katerih osebne podatke obdelujemo:
  • Posamezniki, ki so izpolniti obrazec za naročila na spletni strani
  • Posamezniki, ki so izpolniti obrazec za povpraševanja na spletni strani
  • Posamezniki, ki so izpolniti obrazec za novice na spletni strani
Osebni podatki, ki jih obdelujemo: To so podatki, ki ste nam jih posredovali ob izpolnitvi obrazca za naročila, obrazca za povpraševanje in obrazca za novice. Najpogosteje so to: ime, priimek, domači naslov, elektronski naslov, telefonska številka in ZZZS št. pacienta.
 
Zakonitost obdelave: Osebne podatke obdelujemo, kadar je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe (npr. povpraševanje – ponudba – naročilo), v primeru vaše privolitve (v obveščanje , neposredno trženje in anketiranje) in kadar tako določa zakon (izvedba zdravstvenih storitev in s tem povezana dokumentacija).
 
Obdobje obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke obdelujemo do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani, oz. do preklica vaše privolitve. To pa ne velja za osebne podatke, ki smo jih dolžni hraniti glede na predpise drugih zakonov.
 
Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: V času obdelave osebnih podatkov lahko zahtevate vpogled, popravek, dopolnitev, omejitev obdelave, izbris, prepis in prenos vaših osebnih podatkov. Kadarkoli lahko zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo obdelovati vaše osebne podatke in vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo na naše stroške. To pa ne velja za osebne podatke, ki smo jih dolžni hraniti glede na predpise drugih zakonov.
 
Pritožbe: Posamezniki imate pravico, da prijavite kršenje varstva osebnih podatkih pri pristojnem nadzornem organu.
 
_gdpr/requests/request_types _gdpr/requests/email _gdpr/requests/notes