Skupina Diagnostični center Bled

Uživajmo življenje zdravi!

Skupina Diagnostični center Bled povezuje več medicinskih ustanov v Sloveniji, ki si delijo skupno vizijo, poslanstvo in vrednote.

Vizija: Dostopnost in celostna obravnava

Skupina Diagnostični center Bled želi postati največja mreža diagnostičnih centrov, ki bo približala zdravstvene preglede ljudem po celotni Sloveniji in tujini ter jim nudila storitve po enotnem, vsem članom skupnem standardu.

Poslanstvo: Skrbimo za vaše zdravje

Zdravje in zadovoljstvo ljudi postavljamo na prvo mesto. Strokovno, zaupno in prijazno zdravimo bolne ter preprečujemo zdravim, da bi zboleli.

Vrednote: Kakovost in visoka strokovnost

Gradimo organizacijsko kulturo, ki temelji na skupinskem pristopu in vzpostavlja enotne standarde kakovosti zdravljenja, ki so: celostna obravnava pacientov, strokovnost, kakovost in varnost, prijaznost in skrb za pacienta, ažurnost in učinkovitost ter zaupnost. 

Člani Skupine Diagnostični center Bled

Diagnostični center Bled je bil ustanovljen leta 1992 in bil s tem prvi zasebni diagnostični center v Sloveniji. Glavna dejavnost je bila na začetku gastroenterologija, v letih, ki so sledila, pa se je nabor in obseg dejavnosti povečeval. Danes delujemo v enotah na Bledu, v Ljubljani in v Novem mestu, kamor se je v januarju 2019 preselila ambulanta iz Kostanjevice na Krki.

V slovenski zdravstveni prostor smo vpeljali najvišje standarde kakovosti, ki jih prenašamo tudi na nove člane Skupine Diagnostični center Bled in s tem širimo svojo dejavnost tudi v druge kraje Slovenije.

Diagnostični center Bled ima v lasti tudi Restavracijo Labod na Bledu, ki je namenjena pacientom, zaposlenim in zunanjim gostom.

Več informacij: www.dc-bled.si

Medi Cons je specialistična internistično-kardiološka ambulanta v Novem mestu. Deluje od leta 2006, od leta 2016 pa je član Skupine Diagnostični center Bled. Izvajajo specialistične preglede in celotno neinvazivno kardiološko diagnostiko ter zdravljenje.

Več informacij: www.medicons.si

Gastromedica je specialistična gastroenterološka in ultrazvočna ambulanta v Murski Soboti. Deluje od leta 1996, od leta 2018 pa je član Skupine Diagnostični center Bled. Izvajajo specialistične gastroenterološke preglede in endoskopsko diagnostiko.

Več informacij: www.gastromedica.si

Internistična GE ambulanta je specialistična gastroenterološka in ultrazvočna ambulanta v Novi Gorici. Deluje od leta 2005, od leta 2018 pa je član Skupine Diagnostični center Bled. Izvajajo specialistične gastroenterološke preglede in endoskopsko diagnostiko.

Več informacij: www.gastro-ambulanta.si

Medicinski center Fontana iz Maribora obratuje že od leta 1996, leta 2019 pa se je pridružil Skupini Diagnostični center Bled. V medicinskem centru izvajajo storitve na napotnico in samoplačniško. Na napotnico (in samoplačniško) so pacientom na voljo ambulante: radiološka diagnostika (MR, CT in RTG), fizioterapija. Samoplačniško pa izvajajo storitve v številnih specialističnih ambulantah.

Več informacij: www.fontana.si

Medicinski center Cardial je ugleden medicinski center z dolgoletno tradicijo v Ljubljani. Svoje ambulante ima v Dvorcu Selo na Zaloški cesti v Ljubljani. Deluje od leta 1997, od leta 2020 pa je član Skupine Diagnostični center Bled. Cardial nudi pacientom storitve z različnih področij. Storitve s področja kardiologije opravljajo na napotnico in samoplačniško, ostale pa samoplačniško.

Več informacij: www.cardial.net

Kirurški sanatorij Rožna dolina je bil ustanovljen leta 1997, od leta 2020 pa je član Skupine Diagnostični center Bled. Kirurški sanatorij Rožna dolina iz Ljubljane je prva zasebna kirurška klinika v Sloveniji in je bil zasnovan kot samoplačniška bolnišnica, ki nudi svojim pacientom višje standarde oskrbe in bivanja. Skozi leta delovanja je pridobil  za svojo dejavnost tudi koncesije Ministrstva za zdravje.

Kirurški sanatorij Rožna dolina se osredotoča na področja bolnišničnega zdravljenja z zdravstvenimi programi ortopedije, oftalmologije, abdominalne kirurgije in žilne kirurgije.

Več informacij: www.kirurski-sanatorij.si

Nevrološka ambulanta Neuroedina se je Skupini Diagnostični center Bled pridružila leta 2021. Ustanovljena je bila leta 2008 in pacientom nudi storitve s področja nevrologije. Januarja 2022 se je ambulanta preselila iz Zdravstvenega doma Novo mesto v skupne prostore v poslovni stavbi v Bršljinu (na naslovu Ljubljanska cesta 28, Novo mesto), kjer so tudi ambulante novomeške enote Diagnostičnega centra Bled in internistično-kardiološke ambulante Medi Cons. 

Več informacij: www.neuroedina.si